Ngân hàng đề

Tải phần mềm ngân hàng đề http://apps.truonghocketnoi.edu.vn/apps/index

Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập:

Hướng dẫn cập nhật thông cá nhân:

Hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm:

Hướng dẫn soạn câu hỏi tự luận:

Hướng dẫn upload đề trắc nghiệm từ tệp tin Microsoft Word

Hướng dẫn tạo, trộn và đóng gói đề kiểm tra